Rinki Björkhagsvägen

Rinki Björkhagsvägenekopunkt

Rinki-ekopunkt

Adress:
Björkhagsvägen,Karleby
Lat:63.829513, Lng:23.069593

Avfallskärl:

  • Glasförpackningar
  • Kartong
  • Metall
  • Returpapper