Rinki Kronobyvägen

Rinki Kronobyvägen ekopunkt

Rinki-ekopunkt

Adress:
Konobyvägen 44,Karleby
Lat: 63.821563, Lng: 23.127146

Avfallskärl:

  • Glasförpackningar
  • Kartong
  • Metall
  • Plastförpackningar
  • Returpapper