Rinki Kronobyvägen

Rinki Kronobyvägenekopunkt

Rinki-ekopunkt

Adress:
Kronobyvägen 9,Kronoby
Lat:63.7264975, Lng:23.0330547

Avfallskärl:

  • Glasförpackningar
  • Kartong
  • Metall
  • Plastförpackningar
  • Returpapper