Rinki Svedjeröksvägen

Rinki Svedjeröksvägenekopunkt

Rinki-ekopunkt

Adress:
Svedjeröksvägen 2,Karleby
Lat:63.8259516, Lng:23.183062

Avfallskärl:

  • Glasförpackningar
  • Kartong
  • Metall
  • Returpapper