Rinki Linnusperävägen

Rinki Linnusperävägenekopunkt

Rinki-ekopunkt

Adress:
Linnusperävägen,Karleby
Lat:63.8211361, Lng:23.1673766

Avfallskärl:

  • Glasförpackningar
  • Kartong
  • Metall
  • Returpapper