Rinki Östanlidvägen

Rinki Östanlidvägenekopunkt

Rinki-ekopunkt

Adress:
Östanlidvägen 2,Jakobstad
Lat:63.683737, Lng:22.735338

Avfallskärl:

  • Batterier
  • Glasförpackningar
  • Kartong
  • Metall
  • Returpapper