Rinki Patanantie

Rinki Patanantieekopunkt

Rinki-ekopunkt

Adress:
Patanantie 781,Vetil
Lat:63.3196053, Lng:23.8965057

Avfallskärl:

  • Glasförpackningar
  • Kartong
  • Metall
  • Returpapper