Rinki Pensalavägen

Rinki Pensalavägenekopunkt

Rinki-ekopunkt

Adress:
Pensalavägen 147,Jeppo
Lat:63.397326, Lng:22.630228

Avfallskärl:

  • Glasförpackningar
  • Kartong
  • Metall
  • Plastförpackningar
  • Returpapper