Rinki Segelsundsgatan

Rinki Segelsundsgatanekopunkt

Rinki-ekopunkt

Adress:
Segelsundsgatan 63,Jakobstad
Lat:63.679900, Lng:22.700302

Avfallskärl:

  • Batterier
  • Glasförpackningar
  • Kartong
  • Metall
  • Returpapper