Rinki Fabriksgatan

Rinki Fabriksgatanekopunkt

Rinki-ekopunkt

Adress:
Fabriksgatan 43,Karleby
Lat:63.8354873, Lng:23.1109351

Avfallskärl:

  • Glasförpackningar
  • Kartong
  • Metall
  • Plastförpackningar
  • Returpapper