Rinki Terveystie

Rinki Terveystieekopunkt

Rinki-ekopunkt

Adress:
Terveystie 4,Kaustby
Lat:63.5486724, Lng:23.6903148

Avfallskärl:

  • Glasförpackningar
  • Kartong
  • Metall
  • Returpapper