Rinki Ventusvägen

Rinki Ventusvägenekopunkt

Rinki-ekopunkt

Adress:
Ventusvägen 47,Karleby
Lat:63.823842, Lng:23.136804

Avfallskärl:

  • Glasförpackningar
  • Kartong
  • Metall
  • Returpapper