Rinki Vestersundsgatan

Rinki Vestersundsgatanekopunkt

Rinki-ekopunkt

Adress:
Vestersundsgatan,Jakobstad
Lat:63.675429, Lng:22.677050

Avfallskärl:

  • Batterier
  • Glasförpackningar
  • Kartong
  • Metall
  • Returpapper