Höstvägen, Tullbacken

Höstvägen, Tullbackenekopunkt

Adress:
Höstvägen 26, Karleby
Lat:63.8464609, Lng:23.1003342

Avfallskärl:

  • Batterier
  • Glasförpackningar
  • Metall
  • Returpapper