Terjärv Återvinningssation

Terjärv Återvinningssationekopunkt

Adress:
Ekogränd 1, Kronoby
Lat:63.540959, Lng:23.524292

Avfallskärl:

  • Batterier
  • Glasförpackningar
  • Metall
  • Returpapper