Rinki Topeliusparken (Sydändan)

Rinki Topeliusparken (Sydändan)ekopunkt

Rinki-ekopunkt

Adress:
Topeliusparken, Nykarleby
Lat:63.519867, Lng:22.529350

Avfallskärl:

  • Batterier
  • Glasförpackningar
  • Metall
  • Returpapper