Väliviirre skola

Väliviirre skola ekopunkt

Adress:
Viirretie 339, Lochteå
Lat: 64.0022868, Lng: 23.6439731

Avfallskärl:

  • Batterier
  • Glasförpackningar
  • Metall
  • Returpapper