Sortering

För att avfallet ska kunna återvinnas som material måste vi sortera det i olika avfallstyper vid bostaden. Om vi låter bli att sortera avfallet blir det mycket svårare och ibland omöjligt att återvinna avfallet som material.

På Ekorosks område har hushållen egna sopkärl för bio- och energiavfall på gården. Vid bostadsbolag med 10 bostäder eller flera ska även kartong och plast samlas in separat. Tack för att du sorterar!

Bioavfall


 • Matrester utan förpackning, som t.ex. skämd mat, fiskrens, frukt- och äggskal
 • Tepåsar och kaffesump med filter
 • Inga yoghurtburkar, brödpåsar, fruktpåsar eller övriga förpackningar får sättas i bioavfallspåsen!
 • Separat insamlat bioavfall packas i en papperspåse, en påse vikt av en dagstidning eller en plastkasse. Kassen eller påsen får vara högst 30l stor

Energiavfall


 • Blöjor och bindor
 • Smutsiga kartong- och plastförpackningar
 • Bakplåtspapper
 • Använt hushållspapper, servetter, presentpapper och band
 • Smutsiga livsmedelsförpackningar
 • Damm och dammsugarpåsar
 • Separat insamlat energiavfall ska packas i plastkasse eller papperspåsar. Kassen eller påsen får vara högst 30l stor

Kartongavfall vid bostadsbolag med minst 10 bostäder


 • Wellpapp
 • Tomma livsmedelsförpackningar av kartong, t.ex. kartongburkar, kartongförpackningar och papperspåsar för mjöl och dylikt
 • Papperskärl
 • Hylsor från wc- och hushållspapper
 • Omslag från kopieringspapper

Kartongförpackningarna ska plattas till och förpackas in i varandra. Torra kartongförpackningar ska läggas i soptunnan utan plastkasse, du kan använda en papperskasse

Plastförpackningar vid bostadsbolag med minst 10 bostäder


 • Tomma och rena förpackningar av plast eller styrox, t.ex. yoghurtburkar, smöraskar samt plastförpackningar för pålägg, ost och färdigmat
 • Plastpåsar, -kassar och -omslag
 • Plastflaskor och -burkar
 • Plastkanistrar, helst tillplattade

Rena plastförpackningar packas i en plastpåse eller läggs utan påse i soptunnan

Avfallsordlista

Vad? Vart? Hur?

Skriv in ett sökord eller klicka på en bokstav