Enligt bostäder

Du kan ha egna sopkärl för bio- och energiavfall också vid fritidsbostaden. Om du flyttar ut till sommarstugan under sommarhalvåret kan det här vara en lämplig och bekväm lösning.

Du kan ansöka om uppehåll i tömningen av sopkärlen vid din stadigvarande bostad under tiden du bor vid sommarstugan och har ordnat hanteringen av bio- och energiavfall där. Detta gör du genom att lämna in en skriftlig anhållan till Österbottens avfallsnämnd till exempel via e-post till info@ekoso.fi. Mera information om användningen av egna sopkärl för bio- och energiavfall hittar via knappen Insamlingssystem.