Trädgårdsavfall

Vid insamlingsplatserna för trädgårdsavfall tas ris, kottar, löv och gräs emot. Riset ska sorteras skilt från det övriga trädgårdsavfallet.

I listan hittar du adressen till och öppettiderna för din kommunala insamlingsplats för trädgårdsavfall.

Information

Trädgårdsavfallet ska inte lämnas i säckar, utan säckarna ska tömmas.

OBS!
– Sten och jord ska föras till återvinningsstationen och stora mängder till Storkohmo avfallsanläggning i Karleby.
– Jättehundloka tas emot som energiavfall packat i plastpåsar.