Är konservering också en del av din höst?

2021-09-15

Är konservering också en del av din höst?

När du tar till vara de bästa smakerna för vintern ska du komma ihåg att mäsken från saftmajan och äppelskal hör hemma i bioavfallet! 🍎 Om alla frukter inte ryms i kastrullen eller juicepressen, kan du dela med dig till den som vill ha, och föra överskottsfrukt till insamlingen av trädgårdsavfall. Lägg endast små mängder i bioavfallskärlet eller i kompostbehållaren. Kom ihåg att skiva dem om du lägger dem i kompostbehållaren.

Du hittar insamlingspunkterna för trädgårdsavfall på vår hemsida under rubriken Insamlingsplatser .