Återvinningsstationen i Jakobstad utvidgas

2019-08-01

Återvinningsstationen i Jakobstad utvidgas

Jakobstads återvinningstation på Ekorosks område i Pirilö kommer att utvidgas. Infarten till återvinningsstationen flyttas så att den inte längre är gemensam med infarten till industriområdet. Samtidigt breddas stationen med ytterligare en körfil och förlängs med fler containerplatser för olika avfallsslag. 

Ekorosk beklagar de olägenheter byggarbetet förorsakar kunderna. Ekorosk ber återvinningsstationens kunder att vara uppmärksamma förändrade köranvisningar och visa hänsyn. 

Byggarbetena beräknas vara klara under sommaren 2020. 

Pietarsaari_hyotykayttoasema_2019.jpg