Avfallsavgifter 2024

2023-12-29

Avfallsavgifter 2024

Österbottens avfallsnämnd har slagit fast hushållens avfallsavgifter från och med årsskiftet 1.1.2024. Avfallsavgifterna består av fasta avgifter, behandlingsavgifter och tömningsavgifter.

De fasta avgifterna för hushållen är följande; hushåll med 3 eller fler personer 10,76 €/mån. (inklusive moms 24 %), hushåll med 1–2 personer 7,49 €/mån. (inklusive moms 24 %), samt bostadshus med 5 eller fler bostäder 7,02 €/bostad/mån. (inklusive moms 24 %). På årsnivå innebär det att den fasta avgiften är 129,12 € (inklusive moms 24%) för hushåll med 3 eller fler personer, 89,88 € (inklusive moms 24%) för hushåll med 1–2 personer, samt 84,24 € (inklusive moms 24%) per bostad i bostadshus med 5 eller fler bostäder.

Behandlingsavgiften för hushållens bioavfall är följande: för egnahemshus och parhus 0,40 €/tömning (inklusive moms 24%), samt för bostadsbolag 6,58 €/m3/tömning (inklusive moms 24%). Energiavfallets behandlingsavgift är 6,58 €/m3/tömning (inklusive moms 24%). Behandlingsavgifternas storlek på årsnivå är beroende av volymen på kärlen samt tömningsintervall.

Tömningsavgiften för bioavfall, samt metall-, glas-, kartong- och plastförpackningar är oförändrade. Tömningsavgiften för bioavfall är för 140l och 240l kärl 3,04 €/tömning (inklusive moms 24%), samt för djupkärl 16,48 €/tömning (inklusive moms 24%). För förpackningsavfall är tömningsavgifterna följande; för kartong- och plastförpackningar 140-660l kärl 3,19 €/tömning (inklusive moms 24%) samt för djupkärl 13,34 €/tömning (inklusive moms 24%), för metall- och glasförpackningar 140-660l kärl 3,92 €/tömning (inklusive moms 24%) samt för djupkärl 16,00 €/tömning (inklusive moms 24%). Tömningsavgifternas storlek på årsnivå är beroende av volymen på kärlen samt tömningsintervall. Ekorosk kan inte påverka avfallstransportörernas prissättning av tömningsavgiften för energiavfall.

Behandlingsavgifterna för hushållens slam är oförändrade. Behandlingsavgiften för; slam från slamavskiljare är 21,74 €/m3 (inklusive moms 24%), slam från samlingsbrunn 5,80 €/m3 (inklusive moms 24%), samt slam från minireningsverk 21,74 €/m3 (inklusive moms 24%). Ekorosk kan inte påverka slamtransportörernas prissättning av tömningsavgiften.

Fritidsfastigheternas fasta avgift för hushåll som inte är bosatta på Ekorosks verksamhetsområde är 20,15 €/år (inklusive moms 24 %). Tömningsavgiften för servicenivå 1 är 31,40 €/år (inklusive moms 24 %), för servicenivå 2 är den 26,14 €/år (inklusive moms 24 %), samt för servicenivå 3 är den 20,90 €/år (inklusive moms 24 %).

Avfallsavgifternas fördelning år 2024 hos en exempelfamilj med 1–2 personer. Hur stora de olika andelarna är beror i praktiken på hushållets storlek, tömningsintervaller och avstånd från avfallscentralen.