Bekämpa främmande växtarter på rätt sätt

2022-06-10

Bekämpa främmande växtarter på rätt sätt

Äntligen är sommaren här! Blommor och växter har börjat blomma vilket är ett klart tecken av sommaren. En del av dem är dock invasiva främmande växtarter så som vresros, lupin och jättebalsamin. När du vill ta bort främmande växtarter, kan du föra dem till oss.

Lägg hela växten med rötter i en sopsäck. För sopsäcken sedan till återvinningsstationen och lägg den i containern för deponiavfall. Därifrån går växtarten till förbränning i en massförbränningsanläggning. Vänligen lägg inte växten i trädgårdsavfall så att den inte sprider sig.

Fler sorteringstips hittar du på vår avfallsordlista.

Mera information om främmande växtarter hittar du på webbsidan vieraslajit.fi (även på svenska).