Bekämpning av främmande växtarter

2021-07-06

Bekämpning av främmande växtarter

Planerar du att ta bort invasiva främmande växtarter från din gårdsplan? I så fall kan vi ta emot dem.

Gör så här:

  1. Lägg hela växten med rötter och allt i en sopsäck
  2. För sopsäcken till återvinningsstationen
  3. Lägg sopsäcken i containern för deponiavfall

När deponicontainern blir full transporteras den till avfallscentralen i Jakobstad eller Karleby för sortering. Därifrån går den invasiva växtarten till förbränning i en massförbränningsanläggning.

Du hittar fler sorteringstips i vår avfallsordlista på vår hemsida under rubriken Sortering.

Mera information om främmande växtarter hittar du på webbplatsen Vieraslajit.fi (även på svenska).