Bekämpning av vresros

2019-06-28

Bekämpning av vresros

Det går att riva upp små buskar för hand, om du använder handskar. Vresrosen är mycket taggig. Det behövs verktyg för att ta bort större buskar och bestånd. Först klipper du ner busken ända till roten och sen gräver du upp roten. Det löns att vara grundlig för delar av roten kan alltid lämna kvar.

Lägg kvistarna och roten i en sopsäck och för den till återvinningsstationen. Där ska säcken läggas i deponicontainern, för att sedan gå till förbränning.

Mera info om vresrosen på svenska Naturvårdsverkets hemsida:

PIXNIO-vresros.jpg

Bild: PIXNIO