Byggarbete på Evijärvi återvinningsstation

2021-06-07

Byggarbete på Evijärvi återvinningsstation

Vi bygger ett lager för farligt avfall och nya personalutrymmen vid återvinningsstationen i Evijärvi som bäst, samtidigt kommer körrampen att asfalteras nu i juni.

Återvinningsstationen betjänar Evijärvi-borna som normalt, eftersom byggnadsarbetet sker utanför stationens öppettider. Målsättningen är att förbättra sorteringen genom att förbättra återvinningsstationens servicenivå.

Ekorosk beklagar de olägenheter som byggarbetet eventuellt förorsakar hushållen. Vi ser fram emot att Ekorosks nyaste återvinningsstation ska stå klar.

Bekanta dig med stationernas öppettider på vår hemsida https://www.ekorosk.fi/sv/hushall/insamlingsplatser/atervinningsstationer/