Ekopunkten på Sampogatan tas ur bruk

2022-09-13

Ekopunkten på Sampogatan tas ur bruk

Ekopunkten på Sampogatan i Yxpila, Karleby tas ur bruk inom kort. Finlands pappersinsamling avslutar insamlingen där pga. att kärlen är föråldrade och ekopunktsnätverket är väl utbyggt runtomkring.

I Yxpila tar ekopunkterna på Pohjolagatan och Lahdenperävägen fortfarande emot avfall som passar till materialåtervinning.

Kolla var närmaste ekopunkt finns på vår hemsida under rubriken insamlingspunkter.