Ekopunkter tas ur bruk

2021-08-27

Ekopunkter tas ur bruk

Ekopunkterna i Keppo by i Jeppo och den vid byahemmet i Perkiömäki i Alahärmä tas ur bruk i höst. Finlands pappersinsamling avslutar insamlingen på dessa platser pga. att de används lite och kärlen är föråldrade.

I Jeppo kan man fortfarande använda ekopunkten vid Sale för avfall som passar till materialåtervinning.  

I Alahärmä tar ekopunkterna i Voltti, på Fräntilävägen och vid ungdomslokalen i Pirttinen fortfarande emot avfall som passar till materialåtervinning.

Kolla var närmaste ekopunkt finns här på vår hemsida