Ekorosk äger bioavfallskärlen

2023-01-17

Ekorosk äger bioavfallskärlen

Ekorosk äger hushållens bioavfallskärl och de ingår i Ekorosks taxa. I sommar delar Ekorosk ut kärl för förpackningsavfall till bostadsbolagen, även dessa ingår i Ekorosks taxa.

Transportföretaget tömmer och transporterar hushållets avfall till Ekorosk som tar emot avfallet och sköter om behandlingen av det.

Alla hushåll på Ekorosks område har åtminstone kärl för bioavfall och energiavfall, förutom de hushåll som anhållit om undantag från Österbottens avfallsnämnd för att kompostera sitt bioavfall. Då har man inget kärl för bioavfall.

Energiavfallskärlet kan du äga eller så äger avfallstransportören det. Du kan läsa mera om Ekorosks taxa via länken nedan.

Transportföretagen svarar själva på frågor om deras avgifter. Här är en länk till deras kontaktuppgifter.