Ekorosk ändrar stationstider från årsskiftet

2020-12-10

Ekorosk ändrar stationstider från årsskiftet

Fjorton av Ekorosks 23 återvinningsstationer får delvis ändrade öppettider från årsskiftet. Se lista över vilka stationer som berörs här nedanför.

  • Vi utvecklar verksamheten kontinuerligt. Ändringarna bygger på feedback från kunderna och på uppföljning av besöksmängderna på de olika stationerna, berättar Ekorosks vd Michael Östman.

Det överlägset vanligaste önskemålet i vår årliga kundenkät är att återvinningsstationerna skulle vara mera öppna utanför kontorstid.

Ekorosk utför en kundenkät varje höst då svar samlas in från alla medlemskommuner.

ÖPPETTIDER FRÅN 1.1.2021

(endast stationer som får ändrade öppettider)

ESSE, lördag kl. 9-15:30

KARLEBY, måndag kl. 8-20, tisdag-fredag kl. 8-18, lördag och söndag kl. 8-16

KAUHAVA, måndag kl. 11:30-20, onsdag och torsdag kl. 11:30-18 och lördag kl. 9-15:30

KAUSTBY, måndag och onsdag kl. 11:30-18 samt andra lördagen i månaden kl. 9-13

KRONOBY, måndag kl. 11:30-18 och tredje lördagen i månaden kl. 9-13

LARSMO, lördag kl. 9-15:30

NYKARLEBY, måndag och torsdag kl. 11:30-18 och tredje lördagen i månaden kl. 9-13

PURMO, lördag kl. 9-15:30

RÄYRINKI, första lördagen i månaden kl. 9-15:30

SMÅBÖNDERS, första lördagen i månaden kl. 9-15:30

TERJÄRV, torsdag kl. 11:30-18 och fjärde lördagen i månaden kl. 9-13

ULLAVA, första lördagen i månaden kl. 9-15:30

VETIL, tisdag kl. 11:30-18 och tredje lördagen i månaden 9-13

YLIHÄRMÄ, tisdag kl. 11:30-18 och första lördagen i månaden 9-13