Ekorosk har ny hemsida

2020-06-26

Ekorosk har ny hemsida

Ekorosks nya hemsida har publicerats i juni. Den nya sidan innehåller mera information om avfallshanteringen för olika målgrupper än förr. Informationen och sorteringsråden har skräddarsytts skilt för egnahemshus, bostadsbolag och fritidsbostäder. Det finns även skilda sorteringsanvisningar för ekopunkten och återvinningsstationen. Du kan också söka sorteringsråd enligt avfallsmaterial.  

För företagen finns det också mera information än tidigare om avfallshantering, planering, mottagning och vilka material som tas emot samt prisuppgifter.

Gå in och se på sidorna, vi tar gärna emot kommentarer och respons. Sidorna uppdateras ständigt allt eftersom behoven ändrar.