Ekorosk på KIVOs skolningsdagar för fält- och stationspersonal

2022-09-30

Ekorosk på KIVOs skolningsdagar för fält- och stationspersonal

Förra veckan ordnade Cirkulärkraft Finland rf. (KIVO) skolningsdagar för fält- och stationspersonalen i Tavastehus. En av talare på skolningen var Ekorosks HSEQ-ingenjör och arbetarskyddschef Mirja Nygård. Hon lyfte fram utvecklingen av arbetssäkerheten och principen för noll arbetsolyckor i sitt tal.

På Ekorosk utvecklar vi arbetssäkerhet till exempel genom att uppmuntra anställda att rapportera om avvikelser, olyckor, nära ögat och säkerhetsobservationer. Vi iakttar vårt område konstant för att förebygga olika olyckor. Så säkerställer vi ett tryggt område både för anställda och kunder.

Vi önskar alla en trygg helg!