Ekorosks faktura i postlådan

2023-11-02

Ekorosks faktura i postlådan

Någon gång den närmaste tiden när du plockar in posten, så finns Ekorosks faktura för perioden juli-september där. Om du använder e-faktura, så behöver du bara öppna webbanken och där väntar den på dig.

Liksom tidigare är fasta avgiften samt behandlingsavgifterna för bioavfall och energiavfall Ekorosks avgifter. Lägg märke till att tömningsavgiften för bioavfallet är Ekorosks avgift i fortsättningen. Observera ändå att tömningsavgiften för energiavfallet fortfarande slås fast av avfallstransportören.

Du kan vända dig till Ekorosk om du har frågor om tömnings- eller behandlingsavgiften för bioavfallet. Vi svarar också gärna på frågor om behandlingsavgiften för energiavfallet. Kom ihåg att Ekorosk fakturerar energiavfallets tömningsavgift för avfallstransportörens räkning, men vi kan inte påverka avfallstransportörens prissättning. Avfallstransportörerna svarar på dessa frågor.

Du får tag i oss via kundbetjäningsformuläret här på hemsidan.

eller via e-post info@ekorosk.fi

Det går också att ringa oss på vardagar kl. 8-15.45 till telefonnumret 06 781 4500.

Du kan bekanta dig med avgifterna via länken nedanför.

Kontaktuppgifter till avfallstransportörerna finns också här på vår hemsida.