Ekorosks väggkalender berättar om öppettider och sortering – allt som underlättar din avfallshantering till vardags

2019-02-14

Ekorosks väggkalender berättar om öppettider och sortering – allt som underlättar din avfallshantering till vardags

Paikkakunta_nimen_tilalla_Ort_istallet_for_namn.jpg

Ekorosks väggkalender underlättar din hantering av avfall till vardags. I den hittar du bland annat öppettiderna för Ekorosks olika verksamhetspunkter samt info om hur du sorterar.

Jämfört med en vanlig kalender räknas ett antal orter upp under datumen istället för namn, det betyder att återvinningsstationen på de orter som nämns har öppet den dagen. I slutet av kalendern hittar du klockslagen för öppettiderna samt kontaktuppgifter till avfallstransportörerna.

Kuljetusyrittajien_tiedot_Trafikanternas_uppgifter.jpg

Kolla vilka avfalls- och slamtransportörer som är verksamma på din hemort, genom att se vilka som kryssat för din hemort i tabellen. Du väljer själv transportör bland dessa.

Sorteringsrad_kalenderns_baksida.jpg

På det sista bladet i väggkalendern ser du hur du ska sortera ditt avfall rätt, när du tänker lämna det till Ekorosk för behandling.