Endast förpackningar till Rinki-ekopunkter – möbler till återvinningsstationerna

2020-05-05

Endast förpackningar till Rinki-ekopunkter – möbler till återvinningsstationerna

Förpackningsavfall ska föras till Rinki-ekopunkter eller fastighetens insamlingskärl. Om insamlingskärlen är fyllda får avfallet inte lämnas på marken bredvid kärlen, utan de ska lagras tills det finns utrymme igen.
Till ekopunkterna ska man endast föra förpackningsavfall för vilka det finns insamlingskärl. Annat avfall, såsom möbler och elektroniskt skrot, får inte föras till ekopunkterna, de ska föras till en återvinningsstation.

Mängden förpackningsavfall ökar

Under de livliga perioderna tömmer Rinki oftare insamlingskärlen för att punkterna ska hållas i städat skick. Det lönar sig att meddela Rinkis kundtjänst, om punkten är full eller ostädad. Rinki följer också med hjälp av avancerad teknik hur kärlen fylls. Till exempel pressar för kartong- och plastförpackningar på Rinki-ekopunkterna ger automatiskt en tömningsanmälan till Rinki.
– Många är hemma nu och det uppstår mycket förpackningsavfall. Vi har svarat på efterfrågan genom att ytterligare intensifiera tömningsintervallen. Användarnas respons är mycket viktig för oss, för att vi ska få aktuell information om hur punkterna fungerar, säger Pertti Tammivuori, operativ direktör för Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab.

Hitta närmaste insamlingspunkt

På Ekorosks verksamhetsområde finns 84 Rinki-ekopunkter, därtill upprätthåller Ekorosk frivilligt 170 ekopunkter.
Det finns över 1 850 ekopunkter för kartong- och glasförpackningar och metall runtom i Finland, plastförpackningar samlas in vid över 650 insamlingspunkter. Det är lätt att kontrollera var den närmaste Rinki-ekopunkten finns på adressen rinkiin.fi. Sökningarna kan göras enligt läge eller det förpackningsmaterial som samlas in. Förpackningar samlas också in på de insamlingspunkter och fastigheter som kommunerna upprätthåller.
I Finland finns det separata mottagnings- och insamlingskanaler för annat avfall. Samtliga mottagningsplatser för avfall i hela Finland kan du se genom en kartsökning på adressen www.kierratys.info.

Riksomfattande sorteringsanvisningar för förpackningar

Det är lätt att sortera förpackningar, eftersom samma sorteringsanvisningar gäller i hela Finland. De riksomfattande sorteringsanvisningarna har publicerats på adressen rinkiin.fi/sorteringsanvisningar.

Rinkis kundtjänst ger råd

Rinkis kundtjänst tar gärna emot respons om verksamheten vid Rinki-ekopunkter och ger råd vid sorteringsproblem som gäller förpackningar: tfn 0800 133 888 (avgiftsfri, vardagar kl. 7–21 och lö kl. 9–18) och service@rinkiin.fi.
Respons om ekopunkter kan du ge behändigt också med en webblankett på adressen rinkiin.fi/rinki-ekopunktrespons.

Möbler och elektronisk utrustning till Ekorosks återvinningsstation

Undantagsförhållanden har inspirerat många att städa upp eller renovera sina hem. På olika håll i Finland har man under de senaste veckorna gjort besökarrekord vid de lokala avfallsbolagens och avfallsanläggningarnas återvinningsstationer. Därför lönar det sig att besöka återvinningsstationen när där är lugnare, till exempel tidigt på morgonen.
Farligt avfall, elektronisk utrustning och många andra material tas emot avgiftsfritt på återvinningsstationerna.
På återvinningsstationerna finns personal som ger råd om sortering. Det lönar sig att kontrollera öppettiderna och mottagningspraxis på Ekorosks hemsida www.ekorosk.fi, innan man kommer till återvinningsstationen. Du kan också senarelägga icke-brådskande ärenden till en tid efter undantagsförhållandena. På grund av undantagsförhållandena har Ekorosk varit tvungen att begränsa antalet besökare på återvinningsstationerna till 10 personer samtidigt.