Energiavfallkärlets storlek och 8 veckors tömningsintervall

2022-12-22

Energiavfallkärlets storlek och 8 veckors tömningsintervall

Österbottens avfallsnämnd har ändrat den minsta kärlvolymen för energiavfallskärlet när tömningsintervallen är 8 veckor. Nu är den minsta kärlstorleken för hushåll med 1–2 personer 140 liter, för hushåll med 3–4 personer 240 liter och för hushåll med 5–6 personer 360 liter.

Om ni har 8 veckors tömningsintervall för energiavfall och om ert kärl är större än vad som krävs, kan ni nu byta det till ett mindre om ni vill. Att byta kärlets storlek lyckas när man kontaktar avfallstransportören.

Är du intresserad av 8 veckors tömningsintervall för energiavfall? Om ni har högst 6 personer i hushållet, ni sorterar noggrant och det uppstår bara lite energiavfall, kan ni ansöka förlängning av tömningsintervallen genom att lämna in en anhållan till Österbottens avfallsnämnd. Blanketten finns på avfallsnämndens hemsida www.ekoso.fi.