Faktura med ny fast avgift för hushåll

2021-04-15

Faktura med ny fast avgift för hushåll

Hushållen får i dagarna den första fakturan för år 2021, på den finns den nya fasta avgiften som gäller från 1.1.2021. Den 1.12.2020 beslöt Österbottens avfallsnämnd att höja den fasta avgiften för hushållen från 1.1.2021. De uppdaterade priserna finns på Ekorosks hemsidor sedan december 2020.

Den nya fast avgiften

Hushåll 1-2 personer: 4,13 €/mån -> 4,75 €/mån (moms 24%)

Hushåll med 3 eller fler personer: 5,94 €/mån -> 6,83 €/mån (moms 24%)

Vånings- och radhus med 5 eller fler lägenheter: 3,87 €/mån/lägenhet -> 4,45 €/mån/lägenhet (moms 24%)

Fritidsbostäder med innehavare som inte bor inom Ekorosks område har också ny fast avgift:

16,69 €/år -> 19,20 €/år (moms 24%).

Alla priser är inklusive moms.

De fasta avgifterna för hushållen höjdes senast 1.1.2013, de har alltså varit oförändrade i 8 år. Under tiden har den allmänna kostnadsnivån stigit och mängden avfall som vi tar emot vid återvinningstationerna ökat, liksom kostnaderna för transport och behandling av detta avfall också ökat. De fasta avgifterna står bl.a. för att upprätthålla återvinningsstationerna, för att transportera och behandla avfallet som kommer in via dem och underhåll av ekopunkterna. Du hittar anvisningar för hur du läser fakturan via länken nedan.