Farligt avfall hör inte till energiavfall

2024-04-12

Farligt avfall hör inte till energiavfall

År 2023 var mängden farligt avfall 0,1 % av det undersökta energiavfallet på Ekorosks område. Detta kom fram i samband med plockanalysen av hushållsavfallet. Farligt avfall kan förorsaka fara för hälsan eller miljön när det inte behandlas på rätt sätt. Bland energiavfallet hittades till exempel läkemedelsavfall, el- och elektronikavfall samt batterier.

  • Den rätta platsen för läkemedel är apoteket. Läkemedelsavfall får inte slängas i energiavfallet, spolas ner i avloppet eller föras till återvinningsstationen.
  • El- och elektronikavfall tas emot på återvinningsstationer och butiker.
  • Batterier kan föras till butiker, ekopunkter och återvinningsstationer.

Du kan läsa mera om förra årets sorteringsresultat och Ekorosks verksamhet i vår årsberättelse. Årsberättelsen finns på länken nedan.