Förhindra faran – hantera batterierna tryggt

2022-11-04

Förhindra faran – hantera batterierna tryggt

Har du redan lagt upp säsongsljus eller har batterierna blivit tomma? Spara följande tips och hantera batterier och ackumulatorer tryggt:

  • Hantera batteridrivna apparater med omsorg och följ bruksanvisningen. Skador som orsakas av att apparaten faller, krossas eller vrids kan göra battericellerna defekta.
  • Täck polerna med tejp. Batterier som tagits ur bruk innehåller vanligtvis en del elektrisk laddning. När du tar batterier ur apparaten, tejp batteripolerna så att de täcks över för att förhindra brandrisken.
  • Returnera till den närmaste insamlingspunkten. Du kan enkelt och utan kostnader returnera små ackumulatorer och batterier till alla butiker som säljer dem. Notera att stora litiumjonbatterier ska föras till återvinningsstationen.
  • Kom alltid ihåg att iaktta tecken på fara, till exempel lukt och konstigt ljud eller att batteriet blir hetare än vanligt eller det läcker. Ta omedelbart ett defekt batteri ur bruk!

Du hittar Ekorosks insamlingsplatser på länken nedan.

Vi för batterierna tryggt till insamlingen!