Förvara farligt avfall i originalförpackning

2022-07-26

Förvara farligt avfall i originalförpackning

Skulle du kunna säga om flaskan på bilden innehåller läsk eller syra?

Med farligt avfall måste man alltid vara försiktig. En stor del av säkerheten är att farligt avfall förvaras i sin ursprungliga förpackning. Då vet vi vad det innehåller och kan hantera det på rätt sätt. Till exempel flaskan på bilden innehåller inte alls läsk utan syra.

När man byter farligt avfall från en förpackning till en annan, ökar risken om misstag – speciellt om man inte har tydligt märkt på den nya förpackningen vad den innehåller. Dessutom är den nya förpackningen kanske inte avsedd för förvaring av farligt avfall. När du använder originalförpackning tar du hand om din egen och andras säkerhet.

Läs mera om farligt avfall på länken nedan.