Vi söker ekonomichef

2022-11-15

Vi söker ekonomichef

Söker DU en utmanande uppgift och rent konkret få arbeta för en hållbarare morgondag? Vi erbjuder en intressant arbetsuppgift som ekonomichef hos en föregångare inom avfallbranschen. Vi erbjuder ett heltidsjobb med uppgiftsbaserad lön.

På Ekorosk behöver vi dina kunskaper och din arbetsinsats. Som ekonomichef svarar du för den övergripande ekonomiförvaltningen, ekonomisk rapportering, utveckling av processer samt personalfrågor. Du är förman för ekonomiavdelningen, medlem i ledningsgruppen och rapporterar till verkställande direktören. Förutom Ekorosk, hör även ekonomifrågor i dotterbolaget Ewapower och intressebolaget Österbottens Biogas till ditt arbetsfält.

Som ett proffs greppar du snabbt helheter, tänker strategiskt, samt är analytisk, uthållig och har lätt för att fatta beslut. Du är bekant med resultatuppföljning, ekonomiska prognoser och rapportering, samt bokföringsfrågor och bokslut. Du sporrar dina medarbetare i din roll som förman. Du tar initiativ och är positiv, driftig, motiverad, ansvarsfull, har god samarbetsförmåga och god organisationsförmåga. Du kommunicerar smidigt både på finska och svenska.

Uppgiften förutsätter att du har lämplig högre högskoleexamen, exempelvis ekonom. Vi önskar att du har 5 – 10 års erfarenhet av liknande uppgifter, t.ex. som controller eller revisor. Du är bekant med de verktyg som används inom ekonomiförvaltning.

Ab Ekorosk Oy är ett avfallshanteringsbolag som betjänar 124 000 invånare. Omsättningen inom koncernen uppgår till ca 15 miljoner euro och personalstyrkan till ca 40 personer. Företaget verkar inom 10 kommuner och huvudkontoret ligger i Jakobstad. Tilläggsuppgifter om företaget och uppgiften ger verkställande direktör Michael Östman, tel. 040 503 6480, samt EMA Partners, headhunter Henrik Gustafsson, tel. 0400 771 111, och headhunter Niklas Gustafsson, tel. 045 359 0850. Sänd din fria ansökan och CV jämte löneanspråk senast 9.12.2022 till michael.ostman@ekorosk.fi. Märke ”ekonomichef”.