Hantering av farligt avfall

2022-04-26

Hantering av farligt avfall

Vet du hur man hanterar farligt avfall rätt? Med farligt avfall måste man vara försiktig eftersom det kan orsaka fara för dig själv, andra och miljön. Farligt avfall samlas in vid återvinningsstationerna. Gör så här när du för farligt avfall till oss:

  1. Lämna in farligt avfall i originalförpackning. Då vet vi vad det innehåller.
  2. Fråga stationsskötaren i vilket kärl du ska lägga det.
  3. Om du byter förpackning, skriv på förpackningen vad den innehåller.
  4. Om du har stora mängder farligt avfall, kontakta Ekorosk före stationsbesöket.

Kom alltid ihåg att fråga stationsskötaren om du inte vet vad farligt avfall innehåller eller vart det ska läggas. På det sätt kan vi garantera att farligt avfall hanteras tryggt.

Läs mera om farligt avfall på länken nedan.