Har bioavfallet frusit fast i tunnan?

2024-01-03

Har bioavfallet frusit fast i tunnan?

På grund av kylan har flera hushåll problem med att bioavfallet fryser fast i soptunnan. När påsarna fryser fast blir det svårare och långsammare att tömma och man kanske inte lyckas tömma kärlet helt. Bioavfallskärl går också lättare sönder när det är kallt.

Fastighetsinnehavarna ansvarar för att ta loss fastfruset bioavfall. Man kan försöka få loss fastfruset bioavfall till exempel med en sopborste.

Du kan prova några knep för att förhindra att bioavfallspåsen fryser fast:

  • Lägg tidningspapper, kartongbitar eller ett tunt lager sågspån i botten av bioavfallskärlet. De suger upp vätska och bioavfallspåsen fryser inte fast i soptunnan.
  • Låt blött avfall rinna innan du lägger det i bioavfallspåsen, det är viktigt att påsen hålls så torr som möjligt.
  • Låt bioavfallspåsen stå en stund ute i kölden innan du lägger den i kärlet.

Mera information om sortering av bioavfall hittar du på länken nedan.