Hitta närmaste insamlingspunkt

2022-08-03

Hitta närmaste insamlingspunkt

Söker du närmaste insamlingspunkt?

Det finns olika insamlingspunkter på vårt område: ekopunkter, återvinningsstationer och insamlingspunkter för fritidsbostäder. Om du inte vet var närmaste insamlingspunkt är, kan du lätt kolla upp det på vår hemsida www.ekorosk.fi under rubriken Insamlingsplatser. Där kan du söka insamlingspunkter i respektive kommun och du ser deras exakt läge på kartan. Du kan också hitta vilka avfallsmaterial som tas emot vid var och en insamlingspunkt.

Användningen av insamlingsplatser är viktigt så att vi får materialet i cirkulation. Förpackningsmaterial kan du föra till ekopunkten medan vi på återvinningsstationerna tar emot större mängder avfall. Kom också ihåg att även villabor får använda både ekopunkter och återvinningsstationer.

Vi fortsätter att sortera tillsammans!