Husbolag + förpackningsavfall = sant

2023-04-27

Husbolag + förpackningsavfall = sant

Får vårt husbolag också egna kärl för förpackningsavfall? Vilka kärl får vi? Hur stora är de? Kostar det nåt?

Svar på de här frågorna och många fler finns här på vår hemsida, välj fliken Information om kärl och taxan under rubriken Bostadsbolag.