Informationsassistent

2024-04-16

Informationsassistent

Ab Ekorosk Oy är ett avfallshanteringsbolag som betjänar 123 000 invånare. Omsättningen inom koncernen uppgår till ca 15 miljoner euro och personalstyrkan till ca 40 personer. Företaget verkar inom 10 kommuner och huvudkontoret ligger i Jakobstad.

Vi söker nu en Informationsassistent, moderskapsvikariat

Dina uppgifter

I din roll ingår att bistå informatören effektivt och självständigt i kommunikation och marknadsföring. Uppdraget inbegriper att informera invånare och producera texter och innehåll till bl.a. sociala medier.

Din profil

Du är positiv, driftig, motiverad, utåtriktad och resultatinriktad. Du har kunskap om att producera digitalt innehåll och har samarbetsförmåga. Du kommunicerar flytande både muntligt och skriftligt på finska och svenska. Vi förutsätter för uppgiften lämplig utbildning.

Vi erbjuder

Tidsbunden tjänst 5.8.2024 – 30.9.2025. En intressant arbetsplats hos en föregångare inom avfallsbranschen och möjlighet att arbeta för en hållbarare morgondag.

Tilläggsuppgifter om företaget och uppgiften ger informatör Pia Grankvist, tfn 050 321 7603, anträffbar onsdag 24.4 och onsdag 8.5. Sänd din fritt formulerade ansökan och CV jämte löneanspråk senast 10.5.2024 till pia.grankvist@ekorosk.fi . Märke ”Informationsassistent”.