Insamling av fler avfallsslag från bostadsbolagen startar i sommar

2023-02-21

Insamling av fler avfallsslag från bostadsbolagen startar i sommar

I sommar börjar Ekorosk samla in förpackningar av kartong, plast, glas och metall från alla bostadsbolag med fem eller fler bostäder. Detta beror på att avfallslagen förnyades sommaren 2021 och den nya avfallsförordningen som trädde ikraft i slutet av år 2021. Avsikten med lagändringen är att öka återvinningen av avfall som material och därför utökas insamlingen från bostadsbolagen.

Ekorosk delar ut insamlingskärl och ordnar tömningen

Ekorosk delar ut insamlingskärl för förpackningar av kartong, plast, glas och metall till alla bostadsbolag som behöver det. Ekorosk uppbär ingen extra avgift för kärlen. Ekorosk ordnar också tömningen och transporten av förpackningsmaterialet från och med 1.7.2023.

Från och med 19.7.2023 ordnar Ekorosk tömningen och transporten av bioavfallet från alla hushåll på området, även egnahemshus. 

Från och med 19.7.2025 ordnar Ekorosk tömningen och transporten av energiavfallet från alla hushåll på området, även egnahemshus. 

Kärlstorlek och exempel på hur kärlen kan placeras:

Observera att hushållens avfallsmängd förblir den samma trots att antalet kärl ökar. Exempelvis uppstår det mindre mängder energiavfall när man sorterar plast- och kartongförpackningar i egna kärl.

Glasförpackningar samlas in i 240 liters kärl med måtten 580 x 730 x 1061 mm (bredd x djup x höjd). Metall samlas in i 240 liters kärl med måtten 580 x 730 x 1061 mm. Kartongförpackningar samlas in i 660 liters kärl med måtten 1360 x 780 x 1190 mm (bredd x djup x höjd). Plastförpackningar samlas in i 660 liters kärl med måtten 1360 x 780 x 1190 mm.

Antalet kärl som behövs beror på bostadsbolagets storlek. På bilden ser du ett exempel på hur ett avfallsskjul kunde se ut i ett bostadsbolag med 20 bostäder beroende på hur ofta insamlingskärlen töms. Insamlingskärlens tömningsintervall är helt avgörande för antalet kärl.