Kemikalier, läkemedel och kosmetika är farligt avfall

2019-11-22

Kemikalier, läkemedel och kosmetika är farligt avfall

Farligt avfall orsakar fara för hälsan och miljön när det hamnar på fel ställe.

Det hör inte hemma på lopptorget, i energiavfallet eller i avloppet. 

Gamla mediciner tas emot på apoteken, och Ekorosk tar emot farligt avfall på sina återvinningsstationer. Därifrån går det till lämplig behandling. 

» Länk till återvinningsstationernas öppettider