Klass 7A från Vetils högstadium vann kampanjen om Farligt avfall

2022-12-09

Klass 7A från Vetils högstadium vann kampanjen om Farligt avfall

Höstens kampanj om Farligt avfall för högstadier har nu avslutats. Tack till alla deltagare för fina resultat! I år hade eleverna bland annat skapat detaljerade presentationer och kreativa svar såsom spel och plakat. Bra jobbat!

I kampanjen deltog totalt 141 elever. Bland dem hade klass 7A från Vetils högstadium tur och de vann en klassresa. Gratulerar! Klassresan innehåller ett besök till Ekorosks avfallsanläggning i Jakobstad, pizzor, biobesök och transport. Klassresan ordnas nästa vecka.

Vi fortsätter att sortera tillsammans!